Super Manway Cannon Sistemi ilə birlikdə istifadə olunur. Topdan istifadə olunan kəsici suyu və ya suyu təmizlənən tankdan çıxarılır. Seyreltilmiş çamur və qatı maddələrlə birlikdə çən tankına daxil olur. Daha sonra daha böyük qatı maddələr birinci bölməyə düşür. Son bölmədəki təzyiq pompasını qorumaq üçün ikinci və üçüncü və son filtrasiyada daha çox.