Помпите за налягане на резервоарите осигуряват потока и налягането на нашите системи за резервоар за флуидизация и обеззаразяване на резервоарите без вход за хора.

Сигурни, ефективни и бързи системи, осигуряващи решения за индустрията за почистване на резервоарите