Нагнетателни помпи с оръдие Manway които препоръчваме да са с хидравлично захранване и операторът в контролната зала може да пуска / спира помпите и с управление на върха на пръста може да регулира налягането и потока на помпата, за да отговаря на работата, която се изпълнява.