Използва се със системата за оръдия Super Manway. Резервоарът или водата, използвана през оръдието, се изпомпва от почиствания резервоар. С разредената утайка и твърдите вещества, тя навлиза в резервоара на водосборника. След това по -големите твърди вещества изпадат в първото отделение. Повече във втората и третата и последна филтрация за защита на помпата под налягане в последното отделение.