Използва се с оръдиената система Super Manway, която позволява изрязването на резервоара или водата през оръдието да се изпомпва от резервоара, който се почиства с разредената утайка и твърди частици. Това влиза в резервоара, където по-големите твърди частици отпадат в първото отделение, повече във второто и третото и крайната филтрация, за да се защити помпата под налягане в последното отделение.