Imamo niz hidrauličkih pumpi za različite svrhe pumpanja i prenosa različitih tečnosti i mulja pomoću naših sistema za čišćenje rezervoara. Hidraulična snaga se koristi jer je najsigurnija i najefikasnija. Omogućava i rukovaocima da daljinski uključuju / isključuju pumpe i podešavaju brzinu kako bi potrebne performanse protoka i pritiska bile najprikladnije za posao koji rade. Korištenjem hidrauličkog napajanja nemamo električne kablove i rizike povezane s njihovom upotrebom.

Oni uključuju:

  • tlačne pumpe za topove
  • pumpe mulja koje se koriste u rezervoarima
  • pumpe za prijenos mulja
  • potopna pumpa mulja