Manway tlačne pumpe koji preporučujemo da rade na hidraulični pogon i da upravljač u kontrolnoj sobi može pokrenuti / zaustaviti crpke i pomoću upravljanja vrhom prsta može podesiti tlak i protok crpke u skladu s radom koji se izvodi.