Bombes de pressió de canó Manway que recomanem que són d’alimentació hidràulica i l’operador de la sala de control pot iniciar / aturar les bombes i amb el control de la punta del dit pot ajustar la pressió i el cabal de la bomba per adaptar-se a la tasca que s’està realitzant.