Používá se s dělovým systémem Super Manway. Řezací materiál nebo voda používaná v kanónu se čerpá z vyčištěného tanku. Se zředěným kalem a pevnými látkami vstupuje do nádrže jezu. Poté větší pevné látky vypadnou v prvním oddělení. Více ve druhé a třetí a závěrečné filtraci k ochraně tlakového čerpadla v posledním oddílu.