Unedau Pwer Hydrolig (HPU)

Mae PLH yn cynhyrchu ystod o unedau HPU amrywiol i bweru eu systemau glanhau tanciau a'u pympiau mewn gwahanol feintiau a gallant gael eu pweru gan ddisel neu drydan