Anvendes med Super Manway Cannon System. Kuttermaterialet eller vandet, der bruges gennem kanonen, pumpes ud af tanken, der rengøres. Med det fortyndede slam og faste stoffer kommer det ind i stoftanken. Derefter falder de større faste stoffer ud i det første rum. Mere i anden og tredje og sidste filtrering for at beskytte trykpumpen i det sidste rum.