Χρησιμοποιείται με το σύστημα Super Manway Cannon System. Το απόθεμα κοπής ή το νερό που χρησιμοποιείται μέσα από το κανόνι αντλείται από τη δεξαμενή που καθαρίζεται. Με την αραιωμένη ιλύ και τα στερεά, εισέρχεται στη δεξαμενή φρεατίου. Στη συνέχεια, τα μεγαλύτερα στερεά πέφτουν στο πρώτο διαμέρισμα. Περισσότερα στο δεύτερο και τρίτο και τελευταίο φιλτράρισμα για προστασία της αντλίας πίεσης στο τελευταίο διαμέρισμα.