Οι αντλίες πίεσης Tanksweep παρέχουν τη ροή και την πίεση στα συστήματα Tanksweep για δεξαμενές ρευστοποίησης και απομάκρυνσης ιλύος με No Man Entry.

Ασφαλή, αποτελεσματικά και γρήγορα συστήματα που παρέχουν λύσεις για τη βιομηχανία καθαρισμού δεξαμενών