Αντλίες πίεσης μανιού Manway που προτείνουμε να είναι υδραυλικός και ο χειριστής στην αίθουσα ελέγχου να μπορεί να ξεκινήσει / σταματήσει τις αντλίες και με το άκρο του δακτύλου μπορεί να ρυθμίσει την πίεση και τη ροή της αντλίας ώστε να ταιριάζει με την εργασία που εκτελείται.