Μονάδες υδραυλικής ισχύος (HPU)

Η PLH κατασκευάζει μια σειρά από διάφορες μονάδες HPU για την τροφοδοσία των συστημάτων καθαρισμού δεξαμενών και αντλιών σε διάφορα μεγέθη και μπορεί να είναι πετρελαιοκίνητα ή ηλεκτρικά