Kasutatakse koos Super Manway Cannon Systemiga. Kahuri kaudu kasutatav lõiketera või vesi pumbatakse puhastatavast paagist välja. Lahjendatud muda ja tahkete ainetega siseneb see paisupaaki. Seejärel langevad suuremad tahked ained esimesse sektsiooni. Veel teises ja kolmandas ning viimases filtreerimises, et kaitsta viimase kambri survepumpa.