به عنوان یک رهبر جهانی در سیستم های تمیز کردن مخازن نفت شامل سیستم های تمیز کردن مخزن Robotic ، Remote و Non man. PRO-LINE HYDRALINK در حال حاضر تنها تولید کننده ای است که کلیه تجهیزات منطقه Zone1 دارای مجوز را ارائه می دهد گواهی به IECEx صدور گواهینامه برای تمیز کردن مخزن ایمن برای اطمینان از حداکثر ایمنی برای کاربران تجهیزات تمیز کردن مخزن و صاحبان مخازن.

تمیز کردن مخزن از راه دور و ربات ها و سایر راه حل های ورود غیر مردمی که همه با IECex سازگار است

IECEx

تجهیزات ما به گونه ای طراحی شده است که به طور کارآمد کار کند ، بسیار قوی است و برای استفاده در مناطق خطرناک ایمن است. ما برای اطمینان از سازگاری و ایمن بودن گواهینامه دریافت می کنیم. ایمنی مهمترین هدف ماست.