SiteLock

برای اطلاعات بیشتر به ایمیل tony@pro-linehydralink.com ایمیل کنید

اتصالات سریع Hurri-Clean flange

HELRI-CLEAN FLANGE محصول دیگری در خانواده HYDRALINK ابزار تمیز کردن مخزن است. این واحد از حجم زیادی از مایعات به سمت سرعت بالا استفاده می کند و از یک اثر "طوفان" در داخل یک کشتی بزرگ برای کمک به تجزیه و حذف مواد جامد و لجن کمک می کند.

عمل
یک میل لنگ دستی ساده با یک صفحه نشانگر باعث تنظیم جهت نازل شما می شود
(130 ~ دامنه حرکت) پیاده روی در پارک. دسترسی به فلنج بینایی به تأیید صحت مخزن قبل از حذف ابزار یا ورود به مخزن افزوده شده است.
پس از نصب ، فلنج Hurri-Clean می تواند برای آینده به طور دائم در سمت چپ قرار گیرد
تمیز کردن آنلاین

سیستم های تمیز کردن مخزن که با ایمن ، کارآمد کار می کنند و برای ماندگاری طراحی شده اند

برای اطلاعات بیشتر به ایمیل tony@pro-linehydralink.com ایمیل کنید