گلدان های فیلتر مورد استفاده برای محافظت از پمپ های فشار Tanksweep مجهز به سبد های استیل ضد زنگ با فیلتراسیون قطر 25 میلی متر.