Meillä on valikoima hydraulipumppuja eri käyttötarkoituksiin, erilaisten nesteiden ja lietteen pumppaamiseksi ja siirtämiseksi säiliöiden puhdistusjärjestelmiemme avulla. Hydraulista voimaa käytetään, koska se on turvallisin ja tehokkain. Sen avulla käyttäjät voivat myös kytkeä pumput päälle / pois päältä ja säätää nopeuttaan siten, että vaadittu virtauksen ja paineen suorituskyky on parhaiten sopiva heidän työhönsä. Hydraulivoimaa käytettäessä meillä ei ole sähkökaapeleita ja niiden käyttöön liittyviä riskejä.

Näitä ovat muun muassa:

  • painepumput kulkuväkeille
  • säiliöiden sisällä käytetyt lietteen pumput
  • lietteensiirtopumput
  • upotettava lietepumppu