משמש עם מערכת תותחי הסופר Manway. מלאי החותך או המים המשמשים את התותח נשאבים מהמיכל המנוקה. עם הבוצה המדוללת והמוצקים, היא נכנסת למיכל הזעירים. ואז הנושאים הגדולים יותר נושרים בתא הראשון. עוד בסינון השני והשלישי והאחרון להגנה על משאבת הלחץ בתא האחרון.