בשימוש במערכת התותחים של Super Manway זה מאפשר לשאוב את מלאי החותך או המים המשמשים דרך התותח מהטנק ומנקים אותו עם הבוצה והמדוללים המדוללים. זה נכנס למכל הסחף בו המוצקים הגדולים נושרים בתא הראשון, יותר בסינון השני והשלישי והאחרון כדי להגן על משאבת הלחץ בתא האחרון.