გამოიყენება სუპერ მანვეის ქვემეხის სისტემით. საჭრელი მარაგი ან წყალი, რომელიც გამოიყენება ქვემეხის საშუალებით, ამოტუმბულია სატანკოდან გასასუფთავებლად. განზავებული ტალახით და მყარი ნივთიერებებით, იგი შემოდის ჭურჭლის ავზში. შემდეგ უფრო დიდი მყარი ნაწილები იშლება პირველ ნაწილში. მეორე და მესამე და ბოლო ფილტრაცია, რათა დაიცვას წნევის ტუმბო ბოლო განყოფილებაში.