გამოიყენება Super Manway Cannon System- ით, ეს საშუალებას იძლევა საჭრელი მარაგის ან წყლის გამოყენება ჭავლის საშუალებით მოხდეს ავზიდან გაწმენდის განზავებული შლამისა და მყარი მასალებით. ეს შედის ტანსაცმელში, სადაც უფრო დიდი მყარი ნივთიერებები იშლება პირველ ნაწილში, უფრო მეორე და მესამე ფილტრაციაში, რათა დაიცვას წნევის ტუმბო ბოლო ნაწილში.