Super Manway Cannon системасы менен колдонулганда, замбирек аркылуу колдонулган кескич запасын же сууну суюлтулган лай жана катуу заттар менен тазалап, танктан сыртка чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Бул чоң бөлүкчөлөр биринчи бөлүмдө, экинчи жана үчүнчү бөлүктөрдө таштап, акыркы бөлүмдөгү басым насосун коргоо үчүн акыркы чыпкалоочу жайга кирет.