Mums ir virkne hidraulisko sūkņu, kas paredzēti dažādu veidu sūknēšanai un dažādu šķidrumu un dūņu pārnešanai, izmantojot mūsu tvertņu tīrīšanas sistēmas. Hidrauliskā jauda tiek izmantota, jo tā ir drošākā un efektīvākā. Tas arī ļauj operatoriem attālināti ieslēgt / izslēgt sūkņus un pielāgot to ātrumu, lai vajadzīgā plūsmas un spiediena veiktspēja būtu vispiemērotākā viņu veiktajam darbam. Izmantojot hidraulisko enerģiju, mums nav elektrisko kabeļu un ar to izmantošanu saistīto risku.

Tie ir šādi:

  • manēžas lielgabalu spiediena sūkņi
  • tvertņu iekšpusē izmantotie dūņu sūkņi
  • dūņu pārneses sūkņi
  • zemūdens dūņu sūknis