ट्याksकविप प्रेशर पम्पहरूले नो ट्या Manन एन्ट्रीका साथ फ्लाकिizingइ andग र डि-स्लेडि tan ट्या tan्कनका लागि हाम्रो ट्याksकविप प्रणालीहरूमा प्रवाह र दबाव प्रदान गर्दछ।

ट्या ,क सफाई उद्योगका लागि समाधानहरू प्रदान गर्ने सुरक्षित, कुशल र छिटो प्रणालीहरू