मानवे क्यानन प्रेशर पम्पहरू हामी सिफारिश गर्दछौं कि हाइड्रोलिक पावर्ड छन् र कन्ट्रोल रूममा अपरेटरले पम्पहरू सुरू / रोक्न सक्दछ र औंला टिप कन्ट्रोलको साथ चालु गरिएको कामको लागि पम्पको दबाब र प्रवाह समायोजित गर्न सक्छ।