ट्यान्कवीप प्रेशर पम्पको सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिएका फिल्टर भाँडाहरू २mm मिमी व्यासको फिल्टरेशनको साथ स्टेनलेस स्टीलको टोकरीमा राखिन्छ।