Hydrauliske kraftenheter (HPU)

PLH produserer en rekke forskjellige HPU-enheter for å drive tankrensesystemer og -pumper i forskjellige størrelser og kan være diesel- eller elektrisk drevet.