• SLUDGE STRIKER vil gjøre parafinvoks, asfalt, bitumen, tjære og harpiksavleiringer flytende ved kontakt, ideelt brukt med super tanksweeper og super manway kanoner

inn trefaseseparasjon olje-Vann & faste stoffer

= re-kondensering av hydrokarbon 3-fase oljeslam-separasjon uten sentrifuge! ved bruk av SLUDGE STRIKER - det er også en emulsjonsbryter

SLAMSTRIKER Denne rene asfalten var flytende ved 80 grader C (176F) og helles i glasset. Så snart det var kaldt var det solid og det trengte en oppvarmet skje for å gjøre det mulig å fjerne en liten del. Så uten varme vil SLUDGE STRIKER gjøre asfalt, bitumen, parafinvoks, etc. flytende. Emulsjoner forsvinner og faste stoffer vil falle ut ved å tilsette vann og etterlate olje som aldri vil gå tilbake til sin tidligere tilstand. Ideell for laguner, groper og tanker som har tungt slam. Bruk med Tanksweeps eller Manway Cannons for å gjøre vanskelige tankrengjøringsjobber enkle. Bruk i groper, laguner og separatorer for enkel fjerning for å gjenvinne den gode oljen. SLUDGE STRIKER løser problemet. se  https://nonentrytankcleaning.com for utstyret vårt.

Del 1 Mix Slam Striker med tungt nesten fast råslam

Del 2 Mixed Slim Striker med tungt slam og tilsett deretter vann for å se resultatet

Veiasfalt

SLAMSTRIKER

gjør parafinvoks, asfalten, bitumen, tjære og harpiksavleiringer flytende og er også en emulsjonsbryter