Vi har en rekke hydrauliske pumper for ulike bruksområder for pumping og overføring av forskjellige væsker og slam ved bruk av tankrensingssystemene våre. Hydraulikk brukes fordi den er den tryggeste og mest effektive. Det tillater også operatører å slå på / av pumper eksternt og justere hastigheten for å gi den nødvendige ytelsen til strømning og trykk for å være best egnet for jobben de gjør. Ved bruk av hydraulisk kraft har vi ingen elektriske kabler og risikoen forbundet med å bruke dem.

Disse inkluderer:

  • trykkpumper for manway kanoner
  • slampumper brukt i tanker
  • slamoverføringspumper
  • nedsenkbar slampumpe