Brukes med Super Manway Cannon System. Kuttermaterialet eller vannet som brukes gjennom kanonen pumpes ut av tanken som rengjøres. Med fortynnet slam og faste stoffer kommer den inn i tanken. Deretter faller de større faste stoffene ut i det første rommet. Mer i den andre og tredje og siste filtreringen for å beskytte trykkpumpen i det siste rommet.