SiteLock

Non Entry Systems Sprzęt do czyszczenia zbiorników firmy PRO-LINE HYDRALINK

Kwiecień 2023 – Świętujemy kolejne zamówienie od prestiżowego klienta na nasz system Super Manway Cannon, w tym Striker ROV. Wygląda na to, że świat zajmujący się czyszczeniem zbiorników zauważył, że gąsienice typu TONKA, które zostały wprowadzone na rynek, nie sprawdzają się, zwłaszcza w przypadku zbiorników na ropę o dużej średnicy. Było kilka awarii z różnymi problemami, w tym brakiem stabilności, brakiem przyczepności i dużą niemożliwą do opanowania pępowiną. Nie pomaga również zdobycie owiniętych pępowiną okrągłych nóg dachowych. Wyraźnie zaprojektowany przez inżynierów, którzy nie mieli osobistego doświadczenia w czyszczeniu czołgu w staromodny sposób, a zatem nie wiedzieli, w jakich warunkach musi stawić czoła ROV. Non Man Entry to bezpieczny sposób, ale potrzebujesz sprzętu zaprojektowanego przez ekspertów, który wykona wymaganą pracę. https://tankcleaning.co/remote-super-cannon/

  • Wiadomości na temat systemów czyszczenia zbiorników nasz biuletyn z czerwca 2019 r.Następny list informacyjny do lipca 2020 r
czerwiec_2019_pro-linehydralink_newsnv