Používa sa s kanónovým systémom Super Manway. Rezný materiál alebo voda používaná v kanóne sa čerpá z čistenej nádrže. So zriedeným kalom a tuhými látkami vstupuje do nádrže hrádze. Potom väčšie pevné látky vypadnú v prvom oddelení. Viac v druhej a tretej a konečnej filtrácii na ochranu tlakového čerpadla v poslednom oddelení.