Pompat e presionit të tankeve sigurojnë rrjedhën dhe presionin në sistemet tona Tanksweep për rezervuarët dhe dezinfektimin e rezervuarëve me asnjë njeri.

Sisteme të sigurta, efikase dhe të shpejtë që ofrojnë zgjidhje për industrinë e pastrimit të rezervuarëve