Ne kemi një sërë pompash hidraulike për përdorime të ndryshme pompimin dhe transferimin e lëngjeve dhe llumave të ndryshme duke përdorur sistemet tona të pastrimit të rezervuarëve. Energjia hidraulike përdoret sepse është më e sigurta dhe më efikase. Ai gjithashtu lejon operatorët të ndezin / fikin pompat në distancë dhe të rregullojnë shpejtësinë e tyre për të dhënë performancën e kërkuar të rrjedhës dhe presionit që të jetë më e përshtatshme për punën që po bëjnë. Duke përdorur energjinë hidraulike nuk kemi kabllo elektrike dhe rreziqet që lidhen me përdorimin e tyre.

Këto përfshijnë:

  • pompa presioni për topat manovër
  • pompat e llumit që përdoren brenda rezervuarëve
  • pompa transferimi të llumit
  • pompë llumi zhytëse