Përdoret me sistemin Cannon Super Manway. Stoku prestar ose uji që përdoret përmes topit pompohet nga rezervuari që pastrohet. Me llumin e holluar dhe lëndët e ngurta, Ai hyn në rezervuarin e gropës. Pastaj trupat e ngurtë më të mëdhenj bien në ndarjen e parë. Më shumë në filtrimin e dytë dhe të tretë dhe të fundit për të mbrojtur pompën e presionit në ndarjen e fundit.