Për më shumë informacion në email tony@pro-linehydralink.com

Një ndryshim i gjatë i nevojshëm në atë që ishte një top i Manway dhe çfarë mund të arrijë tani është këtu (shumë shpejt fotot dhe detajet e plota të gjithë sistemit tonë hidraulik)

Super Cannon ka mbërritur klikoni këtu.

Standardet tona të thjeshta Shumë sisteme topash ende përdoren gjerësisht dhe më poshtë janë disa fotografi.

 

 Out Shoots, Out Performs, Eclipses and kufizon sisteme të tjera në librat e historisë

 

SISTEMI CANNON MANWAY P FORR KUJDES TANK TAN T EN HYRJEVE T TENAVE

me funksionimin e manovrës anësore ose çatisë Versioni i ri Modular

me vetë-montim ROV të gjithë drejtimin hidraulik të pompës së presionit dhe pompës së llumit me njësinë HPU 100HP

të gjitha të kontrolluara nga tastiera e kontrollit të operatorit duke përfshirë

 Rezervuari i riciklimit dhe filtrimit i MWC

Pastrimi i tankeve Sistemet që funksionojnë në mënyrë të sigurt, me efikasitet dhe janë krijuar për të zgjatur

Për më shumë informacion në email tony@pro-linehydralink.com

.