Används med Super Manway Cannon System. Skärmaterialet eller vattnet som används genom kanonen pumpas ut ur tanken som rengörs. Med utspätt slam och fasta ämnen kommer det in i tanken. Då tappar de större fasta ämnena i det första facket. Mer i den andra och tredje och sista filtreringen för att skydda tryckpumpen i det sista facket.