Hydrauliska kraftenheter (HPU)

PLH tillverkar en rad olika HPU-enheter för att driva sina tankrengöringssystem och pumpar i olika storlekar och kan vara diesel- eller elektrisk drivna