• SLUDGE STRIKER kommer att göra paraffinvax, asfalt, bitumen, tjära och hartsavlagringar flytande vid kontakt, idealiskt för supertanksvepar och supermanwaykanoner

in trefasseparation olja-vatten & fasta ämnen

= återvätskning av kolväte 3-fas oljeslammseparation utan centrifug! med SLUDGE STRIKER - det är också en emulsionsbrytare

SLUDGE STRIKER Denna rena asfalt var flytande vid 80 grader C (176F) och hälldes i burken. Så fort det var kallt var det fast och det behövde en uppvärmd sked för att en liten bit skulle kunna tas bort. Så utan någon värme kommer SLUDGE STRIKER att göra asfalt, bitumen, paraffinvax, etc. flytande. Emulsioner försvinner och fasta ämnen kommer att falla ut genom att tillsätta vatten och lämnar olja som aldrig kommer att återgå till sitt tidigare tillstånd. Idealisk för laguner, gropar och tankar som har tungt slam. Använd med Tanksweeps eller Manway Cannons för att göra svåra tankrengöringsjobb enkla. Använd i gropar, laguner och separatorer för enkel borttagning för att återvinna den goda oljan. SLUDGE STRIKER löser problemet. ser  https://nonentrytankcleaning.com för vår utrustning.

Del 1 Blanda slamstriker med tungt nästan fast råslam

Del 2 Mixed Sludge Striker med tungt råslam tillsätt sedan vatten för att se resultatet

Vägasfalt

SLAMSTRIKER

gör paraffinvax, asfalten, bitumen, tjära och hartsavlagringar flytande och är också en emulsionsbrytare