Sitelock

För mer information maila tony@pro-linehydralink.com

Snabb passform Hurri-Clean flänsmunstycken

HURRI-CLEAN FLANGE är en annan produkt i HYDRALINK-familjen av tankrengöringsverktyg. Denna enhet använder en stor volym vätska riktad mot en hög hastighet och skapar en "orkan" -effekt inuti ett stort lagringskärl som hjälper till att bryta ner och ta bort fasta ämnen och slam.

DRIFT
En enkel handvev med en indikatorratt gör justeringar av ditt munstycksriktning
(~ 130 ° rörelseområde) en promenad i parken. En siktflänsåtkomst har lagts till för att verifiera att tankens renlighet har uppfyllts innan verktyget har tagits bort eller att tanken har kommit in.
När Hurri-Clean Flange är installerad kan den vara påslagen permanent för framtiden
online städning.

Tankrengöringssystem som fungerar säkert, effektivt och är konstruerade för att hålla kvar

För mer information maila tony@pro-linehydralink.com