ปั๊มแรงดัน Manway Cannon ที่เราแนะนำคือระบบไฮดรอลิกและผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมสามารถเริ่ม / หยุดเครื่องสูบน้ำได้และด้วยการควบคุมปลายนิ้วสามารถปรับความดันและการไหลของเครื่องสูบน้ำให้เหมาะกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่