ใช้กับระบบ Super Manway Cannon สต็อกเครื่องตัดหรือน้ำที่ใช้ผ่านปืนใหญ่จะถูกสูบออกจากถังเพื่อทำความสะอาด ด้วยกากตะกอนและของแข็งที่เจือจางแล้วจะเข้าสู่ถังฝาย จากนั้นของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าจะหลุดออกมาในช่องแรก เพิ่มเติมในการกรองที่สองและสามและขั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันปั๊มแรงดันในช่องสุดท้าย