หน่วยไฮดรอลิคพาวเวอร์ (HPU)

PLH ผลิตหน่วย HPU ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความสะอาดถังและปั๊มในขนาดต่างๆและสามารถใช้พลังงานจากดีเซลหรือไฟฟ้า