SiteLock

Để biết thêm thông tin, hãy gửi email đến tony@pro-linehydralink.com

Nhanh chóng phù hợp với vòi phun mặt bích Hurri-Clean

FLANGE HURRI-SẠCH là một sản phẩm khác trong gia đình HYDRALINK của Công cụ làm sạch bể. Bộ phận này sử dụng một khối lượng lớn chất lỏng hướng vào Vận tốc CAO tạo ra hiệu ứng Bão bão trong một tàu lưu trữ lớn hỗ trợ trong việc phá vỡ và loại bỏ chất rắn và bùn.

HOẠT ĐỘNG
Một tay quay đơn giản với một đĩa chỉ thị giúp điều chỉnh hướng vòi phun của bạn
(~ 130 ° phạm vi chuyển động) đi bộ trong công viên. Một truy cập mặt bích đã được thêm vào Xác minh độ sạch của bể đã được đáp ứng trước khi tháo dụng cụ hoặc vào bể.
Sau khi được cài đặt, mặt bích Hurri-Clean có thể được để lại vĩnh viễn trong tương lai
làm sạch trực tuyến.

Hệ thống làm sạch bể hoạt động an toàn, hiệu quả và được thiết kế để kéo dài

Để biết thêm thông tin, hãy gửi email đến tony@pro-linehydralink.com