Để biết thêm thông tin, hãy gửi email đến tony@pro-linehydralink.com

Tanksweeps hệ thống xử lý và loại bỏ bùn cuối cùng được sử dụng từ xa

Làm sạch bể Tanksweeps hệ thống nhập cảnh không người

Sức mạnh của xe tăng 18 inch và pháo đại bác

Nếu video trên YouTube không hoạt động xin vui lòng bấm vào bên dưới

Đưa các dòng dầu thô có định hướng rất mạnh mẽ và khối lượng lớn vào bể chứa có đường kính lên đến 110m hoặc 360 feet bất kể cấp độ trong bể là và không có người đàn ông vào để phân tán và phá vỡ bùn

PHÚT 10 VÀ CÁC TUẦN HOÀN CHO TỔNG HỆ THỐNG LÀM SẠCH & PHỤC HỒI DẦU TỰ ĐỘNG TỔNG THỂ CÓ TẤT CẢ VÀ VỚI NGƯỜI KHÔNG NHẬP VÀO THÙNG

Hệ thống làm sạch bể hoạt động an toàn, hiệu quả và được thiết kế để kéo dài.

Để biết thêm thông tin, hãy gửi email đến tony@pro-linehydralink.com