SiteLock

Là công ty hàng đầu nổi tiếng thế giới về các hệ thống làm sạch bồn chứa Dầu khí bao gồm hệ thống làm sạch bồn chứa bằng Robot, Từ xa và Không có người nhập. PRO-LINE HYDRALINK hiện là nhà sản xuất duy nhất cung cấp tất cả các thiết bị khu vực Zone1 được chứng nhận cấp giấy chứng nhận . IECEx chứng nhận vệ sinh bể an toàn nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng thiết bị vệ sinh bể của chúng tôi và các chủ bể.

Làm sạch bể chứa từ xa và bằng rô bốt và các giải pháp nhập cảnh không có con người khác, tất cả đều tuân thủ IECex

IECEx

Thiết bị của chúng tôi được thiết kế để hoạt động hiệu quả, rất mạnh mẽ và an toàn khi sử dụng trong các khu vực nguy hiểm. Chúng tôi nhận được chứng nhận để đảm bảo rằng nó tuân thủ và an toàn. An toàn là mục tiêu số một của chúng tôi.