Bơm áp lực Tanksweep cung cấp dòng chảy và áp suất cho các hệ thống Tanksweep của chúng tôi để làm sôi và khử cặn bể chứa không có người vào.

Hệ thống an toàn, hiệu quả và nhanh chóng cung cấp giải pháp cho ngành công nghiệp làm sạch bể